LOfavør forsikringer

Nyttig informasjon

https://www.lofavor.no/
LOfavør-forsikringer for LO-medlemmer med fast bostedsadresse i land utenfor Norden. Brosjyren er på norsk, engelsk, arabisk, urdu, fransk, polsk, latvisk, estisk, litauisk og russisk.

LOfavør Innboforsikring
Denne hjemforsikringen er den eneste innboforsikring i Norge uten øvre forsikringssum og er en del av ditt medlemsskap i Fellesforbundet.

- Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret
- Typiske uhell dekkes
- Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 200 000,-

LOfavør Grunnforsikring – økonomisk førstehjelp ved dødsfall.
(Kode G på ditt medlemskort)

Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen gjelder også barn under 21 år. Gjelder ikke for elev- og studentmedlemmer.

Informasjon i forbindelse med dødsfall

Skjemaet «melding om dødsfall».

LOfavør Fritidsulykkesforsikring (Kode F på ditt medlemskort)

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden og gjelder kun for medlemmer. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Gjelder ikke for medlemmer over 70 år eller elev- og studentmedlemmer.

2stk nye tømrer lærlinger ønskes velkommen til klubben Varmbobygg Trondheim. Her avbildet med tillitsvalgt Andreas. #tariffavtale #akkord

22
1 Comments

Tariffkonferanse for tillitsvalgte i Byggfag Trondheim avd 762 og 765. Masse gode innspill og forslag til tariffoppgjøret. Servicekontoret for akkord kom også på besøk.

24
Folkets Hus Inngang C
Olav Tryggvasonsgate 5
7011, Trondheim
Webansvarlig: Roger Undheim Hoff
Utviklet av Hell Communication