Ansatte

Avd. 762 Byggfag Trondheim (Tømmer, rør, mur, tak)

Justyna Skarø

Daglig leder / Medlemshåndtering
(Snakker også polsk i tillegg til norsk)
92020056
justyna.skaro@fellesforbundet.org

Torbjørn Graneggen

Medlemshåndtering/Oppmåler Mur
91781169
torbjorn.graneggen@fellesforbundet.org

Roger Undheim Hoff

Organisasjonsrådgiver / Medlemshåndtering
Nye medlemmer / Hjemmeside
93029979
roger.hoff@fellesforbundet.org

Geir Ståle Johnsen

Oppmåler Tømmer
Studieleder
41632778
geir.stale.johnsen@fellesforbundet.org

Bård Lorentsen

Kontaktperson Akkord
Oppmåler Tømmer
94199866
bard.lorentsen@fellesforbundet.org

Raimond Aamelfot

Oppmåler Tømmer
45519510
raimond.aamelfot@fellesforbundet.org

Tor Arne Kalland

Oppmåler Tak Papp
Medlemshåndtering
92690006
tor.arne.kalland@fellesforbundet.org

Alexandra Furunes

Oppmåler rør/orgarbeider

Avd. 768 (Betong, stillas og blikk)

Terje Eriksen

Daglig leder
Oppmåler
91739635
forskaling@online.no

Roy Monsø

Regnskap
Medlemshåndtering
91567116
avd768@fellesforbundet.org

Øystein Laugen

Oppmåler
45487931
oelaugen@online.no

Avd. 764 (Maler og glass)

Marius Tønnessen

Styreleder / Daglig leder
Oppmåler Maler
92681210
marius.tonnessen@fellesforbundet.org

Jan Rune Brovold

Medlemshåndtering / regnskap
Oppmåler Maler
92644927
jan.rune.brovold@fellesforbundet.org

Oddbjørn Lie

Oppmåler Maler
46425592
oddbjorn.lie@fellesforbundet.org

Eirik Rømen

Oppmåler Maler
41854582
eirik.romen@fellesforbundet.org
Folkets Hus Inngang C
Olav Tryggvasonsgate 5
7011, Trondheim
Webansvarlig: Roger Undheim Hoff
roger.hoff@fellesforbundet.org
Utviklet av Hell Communication